זה אאא

אאא הוא בית לטיפוגרפיה עברית בו מתגוררים וירטואלית קבוצת מעצבים שנפגשים על בסיס טיפוגרפי ויוצרים גופנים ביחד. ובעיקר משתדלים להנות מעיצוב באופן המזוקק של המילה.
איך פונט נולד? ←