היכן התרבות

אנחנו רוצים לקנות, הרבה ומשתלם. אנחנו נקשיב כנראה למי שיצעק הכי חזק. למי שיהיה בוטה, למי שישתלט. על זמן הטלוויזיה שלנו, על דפי העיתון, על השדרה, על הפארק הירוק.
על היכל התרבות ←