Creative Pause

Edward de Bono היה הראשון שהטביע את המונח "Creative Pause". מדובר בפרק הזמן בו נעשה מעבר ממצב של עיסוק מלא בפעילות למצב של פאסיביות מחשבתית, תודעתית.
מדוע אנו מוותרים על הרגעים היפים הללו כל כך בקלות? ←