hiplight

hiplight הוא אחד הפרויקטים האהובים עלי בכל הזמנים. ויש כמה סיבות לכך. הסיבה הראשונה והיא כמעט תמיד המהותית ביותר - אחלה מן אחלה של דיאלוג עם לקוח.
וגם בגלל שהלכנו על צהוב ←