Electricity vs. Oil

Plug In America, ארגון ללא מטרות רווח, המורכב מנהגים שחזונם הוא ביטול התלות באנרגיה ושמירה על אוויר נקי, ששמו לעצמם מטרה להכין את הציבור כולו לקראת אותה מהפכה שבדלת.
עם קמפיין מעולה באפס תקציב ←