GAME OVER

הפרויקטים המעולים של נמרוד דדו וניתן גלברד ושל אלה עבודי, סטודנטים לתקשורת חזותית, עושים שימוש בפלטפורמת משחק כדי להגיד דברים חשובים.
ביקורת חברתית בטוב טעם ←