pick me, pick me

מכירים את זה שמישהו נוגע לכם בכתף עם האצבע, כמה פעמים, עד שאתם פולטים "מה??" מאוד לא מנומס? בפעולה הזו אתם מתפנים מכל מה שהייתם עסוקים בו ומצפים בכליון עיניים למילותיו של המטריד, טפשיות ככל שיהיו, והעיקר שיפטור אתכם כבר מהתנועה מורטת העצבים שלו.
ככה מרגישים לי באנרים ←