העם דורש

מה שקורה פה לידי, בכיכר הבימה, היה צריך לקרות כבר מזמן. הרי כולנו מצטטים את מה שקרה במצרים ומייחלים עמוק בתוכנו גם לעצמנו להתעורר אל מול המעוות. ואני מדברת על התעוררות רבתי. יציאה מגבולות הפייסבוק והפסקת ההתעללות הציבורית האינה נתפסת.
מחאה בעיניים ←

היכן התרבות

אנחנו רוצים לקנות, הרבה ומשתלם. אנחנו נקשיב כנראה למי שיצעק הכי חזק. למי שיהיה בוטה, למי שישתלט. על זמן הטלוויזיה שלנו, על דפי העיתון, על השדרה, על הפארק הירוק.
על היכל התרבות ←