Space Pen

במהלך המירוץ המטורף לירח, האמריקאים מגיעים למסקנה כי עליהם לצייד את האסטרונאוטים שלהם בעט אשר יתפקד בתנאי חום וקור, גרביטציה וריק.
סיפור אמיתי עם מוסר השכל ←