kitchenbug

המצב האידיאלי הוא כאשר הלקוח בוחר את האופציה שאני הכי אוהבת וכל שנותר הוא להדק אותה בשמחה. במקרה שהאופציה הפחות מועדפת נבחרת התחושה היא שנטשתי מאחור ילד אהוב.
כמו שקרה בתהליך העיצוב הזה ←