המידה הנכונה של שחיקה

האם התקשורת תעלה תהייה מהסוג שאני חוויתי אודות רגישות הצועדים הדורשים רגישות מהממשלה או שתנסה לשקף את שולי החברה, כחלק אינטגרלי מהצעדה? במילים אחרות, אילו מסרים יזוקקו בסופו של יום לציבור הניזון מהתקשורת בלבד?
המציאות, לא מה שחשבתם ←