איך קראת לי??

מילים מגדירות מציאות, מגדירות הוויה. זו למעשה תורת הסמנטיקה - חקר משמעות ביטויי השפה. הקשר בין סימן (המילה הכתובה או הנשמעת) למסומן (מה היא מסמלת).
גרפיקה או עיצוב? ←