same same

לפני כמה שנים, סיפרה לי חברה מסן פרנסיסקו שכשהיא צופה בכתבה חדשותית הקשורה במזרח התיכון אין לה מושג מתי מדובר במדינה ערבית ומתי בישראל.
זה בסדר, גם הארט של הומלנד נופל פה ושם ←