same same

לפני כמה שנים, סיפרה לי חברה מסן פרנסיסקו שכשהיא צופה בכתבה חדשותית הקשורה במזרח התיכון אין לה מושג מתי מדובר במדינה ערבית ומתי בישראל.
זה בסדר, גם הארט של הומלנד נופל פה ושם ←

המידה הנכונה של שחיקה

האם התקשורת תעלה תהייה מהסוג שאני חוויתי אודות רגישות הצועדים הדורשים רגישות מהממשלה או שתנסה לשקף את שולי החברה, כחלק אינטגרלי מהצעדה? במילים אחרות, אילו מסרים יזוקקו בסופו של יום לציבור הניזון מהתקשורת בלבד?
המציאות, לא מה שחשבתם ←

לסנדלר דרושה נעל

המעבר לביטוי החדש, היוקרתי יותר, כאילו מצדיק פתאום את ארבע השנים שמחכות במקרה הטוב למי שעבר את המבחנים. התרגום לביטוי אומר בצורה פשוטה - כאן באים להעביר מסרים בצורה חזותית. עיצוב גרפי, הוא משהו אסתטי בכלל, תחושתי, יפה לא יפה כזה.
כאן לומדים בכיף תקשורת חזותית ←