Bloody brief

לגייס תרומות דם זה עסק לא פשוט, משום שמדובר בשכנוע להקרבה ברמה גבוהה הכוללת פינוי זמן, יציאה מהבית ומעל לכל - פגישה מרצון במחט.
דקירה קטנה וזה עובר ←