GAME OVER

הפרויקטים המעולים של נמרוד דדו וניתן גלברד ושל אלה עבודי, סטודנטים לתקשורת חזותית, עושים שימוש בפלטפורמת משחק כדי להגיד דברים חשובים.
ביקורת חברתית בטוב טעם ←

חדל קשקשת??

נוכחות של ספר סקיצות בחיי מעצב/ארט היא קריטית בעיניי. גם בלימודים מדובר היה בקודש הקודשים. צמוד אלי, ליד הארנק והמפתחות. בדרך שלי לכל מקום. שם הכל מתחיל מבחינתי.
טעימה מפרויקט של מחלקת עיצוב תעשייתי בחולון וספרי סקיצות פשוט נפלאים ←