מה נחה מה?

ארז, בחור כארז, לימד אותי פרסום בשנה ב' (hit). הוא איש המקצוע הראשון שפגשתי במסגרת לימודיי שהציג לי את מונח הקונספט באור בהיר. קורס הפרסום שלו הוא אחד מהקורסים שאני זוכרת לטובה, בעיקר בגלל שהאיש באמת באמת קריאטיבי ויודע מערך קורס מהו.
מה לו ותערוכת צילומים? ←