Creative Pause

Edward de Bono היה הראשון שהטביע את המונח "Creative Pause". מדובר בפרק הזמן בו נעשה מעבר ממצב של עיסוק מלא בפעילות למצב של פאסיביות מחשבתית, תודעתית.
מדוע אנו מוותרים על הרגעים היפים הללו כל כך בקלות? ←

למורה שלום

אומרים שמערכת החינוך קורסת. שאין כבוד למורה. זה מצער מאוד. אבל ברור לי שאחת הסיבות לכך היא אי התאמה אמיתית של שיטת החינוך לילדים החדשים.
במבה לכולם ←