UI for sale

החלטתי לנצל את ההזדמנות להופיע לקהל מקצועי שעוסק בחווית משתמש ובאינטראקציה ולתת לו קצת השראה מעולם הפרסום שבשנים האחרונות מזהה אינטראקציה ככלי אמיתי להעביר מסרים צרכניים וחברתיים.
ההרצאה מ-UXI 2013 וכל הקישורים ←